د معدې ټریټ جوړونکي او تحویل کونکي - د چین معدې ټریک فابریکه