د نیوکلیک اسید کشف ریجنټ جوړونکي او عرضه کونکي - د چین د نیوکلیک اسید کشف ریجنټ فابریکه