د مایکوپلاسما نیومونیا تولیدونکي او عرضه کونکي - چین د مایکوپلاسما نیومونیا فابریکه